ست 32 عددی سرپیچگوشتی دیوالت DT7969

با شماره 66716320 تماس بگیرید

  • حاوی 31 سری پیچ‌گوشتی با طول 25 میلی‌متر
  • 7 عدد سری ستاره‌ای سوراخ‌دار در سایزهای T30H، T27H، T25H، T20H، T15H، T10H و T40H
  • 7 عدد سری ستاره‌ای در سایزهای T30، T27، T25، T20، T15، T10 و T40
  • 4 عدد سری آلنی در سایزهای H5، H4، H3 و H6
  • 3 عدد سری چهارسوی خاردار در سایزهای PZ2 ، PZ1 و PZ3
  • 4 عدد سری چهارسو در سایزهای PH2 ، PH1 (دو عدد) و PH3
  • 4 عدد سری دوسو سایزهای SL5، SL4، SL3 و SL6.5

طراحی سایت