ست 10 عددی تیغ اره دیوالت DT2290

585,000 تومان

2 عدد تیغه کد 1-105 مخصوص برش چوب تا قطر 30 میلی‌متر (ساخته شده از جنس HCS) به طول 10 سانتی متر

2 عدد تیغه کد 2-101 مخصوص برش چوب تا قطر 60 میلی‌متر (ساخته شده از جنس HCS)به طول 10 سانتی متر
1 عدد تیغه کد 1-130 مخصوص برش چوب به صورت منحنی تا قطر 15 میلی‌متر (ساخته شده از جنس HCS) به طول 7.5 سانتی متر
2 عدد تیغه کد 01-116مخصوص برش چوب تا قطر 60 میلی‌متر (ساخته شده از جنس HCS) به طول 10 سانتی متر
1 عدد تیغه کد 01-127 مخصوص برش چوب به صورت منحنی تا قطر 30 میلی‌متر (ساخته شده از جنس HCS) به طول 7.5 سانتی متر

2 عدد تیغه کد 2-116 مخصوص برش چوب تا قطر 50 میلی‌متر (ساخته شده از جنس HCS) به طول 10 سانتی متر


طراحی سایت