ریل اره نفوذی دیوالت DWS5022

با شماره 66716320 تماس بگیرید

  • طراحی شده برای نصب اره نفوذی DWS520K
  • با قابلیت اتصال چند رابط برای افزایش طول ریل
  • ارائه شده به منظور بالا بردن دقت و کاربری با کیفیت تر
  • طول ریل نفوذی 150 سانتیمتر
  • عرض ریل نفوذی 18.5 سانتیمتر

طراحی سایت