رابط 300 میلی متری نمونه بردارDT3847

3,300,000 تومان

  • مناسب برای دستگاه های D21583 – D21582

طراحی سایت