اره فارسی بر (DW714(DW713

6,410,000 تومان

  •  دارای موتور 15 آمپر
  • دارای پایه‌ی آلومینیومی
  • حداکثر زاویه‌ی برش فارسی بر (راست): 48 درجه
  • حداکثر زاویه‌ی برش فارسی بر (چپ): 3- درجه
  • حداکثر زاویه‌ی برش مستقیم ( به هر دو طرف): 50 درجه
  • دارای کیسه‌ی گردوغبار
طراحی سایت