ابزار سپه که حسن شهرت شصت ساله خود را مدیون مشتریان وفادارش میداند همواره منتهای مساعی خود را در جهت حفظ این میراث ارزشمند بکار بسته است .
تلاش خالصانه ما ” ارزش افزایی” روز افزون برای مصرف کنندگان گرامی است.چرا که “موجودیت” خود را ملزم به وجود آنان می دانیم.سازمان ابزار سپه یک سیستم صد در صد مشتری گراست، بدین معنا که هیچگاه “مشتری ” را با ” خریدار ” مترادف نمی دانیم ،خریداری که تنها با پرداخت وجه، طرف یک معامله گذراست، اما مشتری ما با تشخیص مزیتهای رقابتی کالا و خدماتمان ، ذینفع همیشگی یک رابطه دائمی با ما می گردد.
ما احترام به مشتری را در قالب پشتیبانی پایدار و همه جانبه وی محقق میسازیم و با قبول این مسئولیت، عهده دار تامین بهترین و با صرفه ترین کالا وارائه مطلوب ترین خدمات در کمترین زمان ممکن میگردیم.
کلیدی ترین دلیل موفقیت خود را در دو اصل زیر یافته ایم:
اول اینکه همیشه حق با مشتری است
دوم آنکه باز هم حق با مشتری است.