خدمات پس از فروش

از آنجایی که خدمات پس از فروش مهلتی دوباره برای تداوم ارتباط با مشتری و ایجاد ارزش افزوده به شمار می آید، بنابراین هدف عالی و نهایی ما نیز تحقق رضایت مشتریان با ارائه خدمات به موقع با استفاده از قطعات با کیفیت بالا، کاهش هزینه های مشتریان در دوران گارانتی و پس از آن و بهره گیری از پرسنل مجرب و آموزش دیده است. اعطای گارانتی پنج ستاره ضمانت تمام و کمـال ما در آسودگی خاطر مصرف کنندگان گرامی است و با اختصاص VIP SERVICE در مورد چکشهای کلاس یک و سیستمهای کرگیر همه توان خود را در ارائه با کیفیت ترین، سریعترین و کم هزینه ترین خدمات به کار بسته ایم.

 

ایجاد اطمینـان نسبت به کیفیت محصـول و مسئولیت‌پذیری ما کمک به شناسایی نقایص و رفع آن در بخـش‌خدمات پس از فروش جهت‌دهی به بخش رضایت سنجی مشتریان در مسیر رفع معایب مطلع کردن مدیران از بازخورد محصولاتمان نزد مصـرف کنندگان سنجش وضعیـت بازار و جهـت‌دهی به استـراتژی‌هـای شـرکت