اخذ نمایندگی از ابزار سپه نمایندگی رسمی برترین برندهای دنیا

ابزار سپه به منظور توسعه شبکه فروش و خدمات خود از متقاضیان محترم و فعال و واجد شرایط در سراسر کشور جهت اعطا نمایندگی فروش و ارائه خدمات  دعوت به همکاری می کند. متقاضیان می بایست ضمن مطالعه شرایط و ضوابط احراز نمایندگی، فرم خواسته شده را تکمیل و به همراه اسکن مدارک خود برای ما ارسال نمایند.

 

نمایندگی

  • مشخصات فردی

  • آدرس پستی

  • سابقه فعالیت