چراغ قوه پایه دار

تماس بگیرید

  •  LEDبادوام
  • سری قابل تنظیم
  • دارایی سه پایه تاشو
  • توانایی کارکرد مداوم تا 48 ساعت