شمشاد زن برقی GT5055KIT بلک اند دکر

با شماره 66716320 تماس بگیرید

  • کاربری بسیار ایمن و راحت تیغه ها
  • دارای دسته کمکی
  • تیغه های لیزری
  • صفحه محافظ تیغه ها
  • کارکرد دوطرفه تیغه ها

طراحی سایت