اره فارسی بر حرفه ای BPSM1510

3,259,000 تومان

  • دارای موتور قدرتمند بدون برش های لب پر
  •  حداکثر زاویه برش طرفین (چپ و راست): 47 درجه
  • حداکثر زاویه برش مورب : 45 درجه
  • دارای ریل های پشتی بلند جهت افزایش دقت برش و دربرگیرنده قطعات کار با تنوع گوناگون
  • دسته افقی D شکل جهت کاهش خستگی کاربر و افزایش کنترل و راحتی بیشتر با تنظیمات فارسی افقی
  • دارای ساپورت های جانبی جهت نگهداشتن قطعه کار با طول 1090 میلی متر به منظور انجام برش های دقیق
  • دارای تیغه، صفحه چرخان و گونیای مدرج