کیف ابزار 12 اینچی

کیف ابزار 12 اینچی

 

برزنتـی مقاوم

 بنـد رو دوشی

 زیپ های روان

 7 جیب داخلی و  6 جیب خارجی

35×24×14 Cm