کاتر فنری 155 میلیمتری

کاتر فنری 155 میلیمتری

دسته فلزی، برش سریع و تمیز، جمع کن فنری تیغه