پیچگوشتی مُشتی با ست 6 تایی سَری

پیچگوشتی مُشتی با ست 6 تایی سَری

پیچگوشتی مُشتی با ست 6 تایی سَری

 

دسته ABS ارگونومیک با کاربری آسان در نقاطی با دسترسی محدود

 دارای  6عدد سری متنوع کروم وانادیوم

 اتصال آسان و محکم سری ها به رابط مگنتی

دارای محفظه نگهدارنده سری ها

 

Phillips: 1pt , 2pt

Pozi: 1pt , 2pt

Flat: 4.5mm , 6mm