پیچگوشتی فنری با ست 10 تایی سری

پیچگوشتی فنری با ست 10 تایی سری

دسته ABS ارگونومیک

سری پیچگوشتی 4/ 1 اینچ، دارای 10 عدد سری

متنوع، دارای قلاب کمری

 

Philips: PH1, PH2, PH3

Flat: 3/16,1/4, 9/32

Torx: T15, T20

square: S1-S2