ست 6 تایی پیچگوشتی فشار قوی و ...

ست 6 تایی پیچگوشتی فشار قوی و ...

ست 6 تایی پیچگوشتی فشار قوی با فازمتر

 

ارگونومیک با دسته بالشتکی عایق

شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

نوک کوره ای

امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

گستره تست تا 1000 ولت

مناسب جهت کار با برق فشار قوی

 

Flat: 2.5 x 50mm, 3.5 x 75mm, 5.5 x 150mm

Pozi: PZ1 x 100mm, PZ2 x 100mm