جعبه ابزار فلزی طبقه ای

جعبه ابزار فلزی طبقه ای

بدنه فلزی مقاوم

دارای دو دسته بلند و راحت جهت سهولت در جابجایی

دارای  لولا و  جکهای بادوام

دارای  5 قسمت مجزا

21×21×25 Cm