جعبه ابزار فلزی دو کشویی 19 اینچ

جعبه ابزار فلزی دو کشویی 19 اینچ

سبک با بدنه فلزی مقاوم

دسته بلند جهت سهولت در جابجایی

تک قفل کشویی

برنده جایزه طراحی  2014