جعبه ابزار فلزی تک کشویی19 اینچ

جعبه ابزار فلزی تک کشویی19 اینچ

سبک با بدنه فلزی مقاوم

دسته بلند جهت سهولت در جابجایی

تک قفل کشویی

برنده جایزه طراحی  2014