تراز لیزری خطی Cubix

تماس بگیرید

  • سبک و فشرده با کاربری بسیار آسان
  • خودتراز
  • کالیبراسیون بادوام
  • اتصال آسان به براکت در چهار وجه با چرخش 360 درجه
  • قابلیت تغییر سریع قطر کارگیر
  • قفل ایمنی
  • نشانگر اخطار عدم تراز
  • ضد رطوبت و گرد و غبار
سنجش